لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
دستگاه آب مقطر گیر (Euronda) مدل 2 Aquadist ایتالیا
دستگاه آب مقطر گیر (Euronda) مدل 2 Aquadist ایتالیا
دستگاه آب مقطر گیر (Euronda) مدل Aquadist 2 ایتالیا با توجه به فرآیند تبخیر و میعان اقدام به ایجاد آب مقطر می کند.