لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
استنت ها حالب پلاستی (Plasti) ترکیه
استنت ها حالب پلاستی (Plasti) ترکیه
استنت ها حالب پلاستی (Plasti) ترکیه - Stents, Ureteral
استنت هیدروفیلیک پلاستی (Plasti) ترکیه
استنت هیدروفیلیک پلاستی (Plasti) ترکیه
استنت هیدروفیلیک پلاستی (Plasti) ترکیه - hydrophilic Stents, Ureteral
استنت ها.عروقی.دارویی آسکولاپ (Aesculap) آلمان
استنت ها.عروقی.دارویی آسکولاپ (Aesculap) آلمان
استنت ها.عروقی.دارویی آسکولاپ (Aesculap) آلمان - stents,vascular,coronary,Balloon expandable,Drug eluting
استندها.عروقی.کرونری.بازشونده با بالون آسکولاپ (Aesculap) آلمان
استندها.عروقی.کرونری.بازشونده با بالون آسکولاپ (Aesculap) آلمان
استندها.عروقی.کرونری.بازشونده با بالون آسکولاپ (Aesculap) آلمان - stents,vascular,coronary ballon -expandable
استنت بازشونده با بالون بی برین (B Braun) آلمان
استنت بازشونده با بالون بی برین (B Braun) آلمان
استنت بازشونده با بالون بی برین (B Braun) آلمان - Stent,Vascular,Coronary,Balloon Expandable,Drug-Eluting
استنت عروقی بی برین (B Braun) آلمان
استنت عروقی بی برین (B Braun) آلمان
استنت عروقی بی برین (B Braun) آلمان - Stent,Vascular,Coronary,Balloon-Expandable
استنت محیطی خود منبسط شونده سیتک (Scitech) برزیل
استنت محیطی خود منبسط شونده سیتک (Scitech) برزیل
استنت محیطی خود منبسط شونده سیتک (Scitech) برزیل - self expandable stent ,peripheral
استنت دابل جی آنتی رفلاکس اطفال مارک RUSCH
استنت دابل جی آنتی رفلاکس اطفال مارک RUSCH
استنت دابل جی آنتی رفلاکس اطفال مارک RUSCH محصول آلمان از جنس پلی یورتان دارای دریچه آنتی رفلاکس می باشد .
 استنت دابل جی (RUSCH) مدل INTEGRAL URETERAL
استنت دابل جی (RUSCH) مدل INTEGRAL URETERAL
استنت دابل جی (RUSCH) مدل INTEGRAL URETERAL محصول آلمان دارای پیگتیل با منافذ درناژ مندرج در جدول می باشد .
استنت کرونری دارویی پروموس پریمیر بوستون (Boston) آمریکا
استنت کرونری دارویی پروموس پریمیر بوستون (Boston) آمریکا
استنت کرونری دارویی پروموس پریمیر بوستون (Boston) آمریکا - Promus Premier Drug Eluting Coronary Stent
برو به صفحه