لطفاً صبر کنید ...

انواع استریل کننده ها

انواع استریل کننده ها جهت انجام عملیات استریلیزاسیون کاربرد دارند .

محصولات شرکت‌ها
استریل کننده های پلاسما سوردینا (Sordina) ایتالیا
استریل کننده های پلاسما سوردینا (Sordina) ایتالیا
استریل کننده های پلاسما سوردینا (Sordina) ایتالیا - Plasma Sterilizer