لطفاً صبر کنید ...

استایلت

استایلت به منظور محکم نگه داشتن لوله تراشه و حفظ ظاهر آن جهت تسهیل در هنگام لوله گذاری استفاده می شود.

محصولات شرکت‌ها
استایلت (Stylet) مارک Cerdas Med
استایلت (Stylet) مارک Cerdas Med
استایلت (Stylet) مارک Cerdas Med محصول مالزی به منظور محکم نگه داشتن لوله تراشه و حفظ ظاهر آن جهت تسهیل در هنگام لوله گذاری استفاده می شود.