لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی

تجهیزات، ابزار و وسایل متنوعی در بیمارستان های مختلف بر حسب نوع بیمارستان، سطح مالی و درآمد آن ها وجود دارد که جراحان به واسطه آن ها اقدام به جراحی می نمایند. فاکتورهای متعددی جهت انتخاب نوع وسیله، هم از جهت سیاست بیمارستان و هم سلیقه و روش کار جراح مربوطه وجود دارد. ابزارهای جراحی از وسایل غیر الکتریکی دستی مورد استفاده در جراحی ها هستند.

محصولات شرکت‌ها
سیستم موتور جراحی شارژشونده آسکولاپ (Aesculap) آلمان
سیستم موتور جراحی شارژشونده آسکولاپ (Aesculap) آلمان
سیستم موتور جراحی شارژشونده آسکولاپ (Aesculap) آلمان - Handpieces,Chargable motor surgery system
برو به صفحه