لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی برونکوسکوپی

برونکوسکوپی نوعی آندوسکوپی و وسیله ای برای مشاهده مجاری دستگاه تنفسی است. این وسیله لوله ای باریک است که توسط پزشک از بینی یا دهان وارد شده و به دونوع نرم و سخت تقسیم می شود.نوع اول دارای لوله های قابل انعطاف است و بیشتر برای نمونه برداری و مشاهده اختلالات ساختمان داخلی بکار می رود ولی نوع دوم از لوله ای غیر قابل انعطاف تشکیل شده و بیشتر برای انجام اعمال جراحی کوچک مانند خارج کردن جسم خارجی وگشاد کردن مجاری تنگ و ...  کاربرد دارد.

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت‌ها