لطفاً صبر کنید ...

پک های جراحی قلب و عروق

 پک های جراحی قلب و عروق شامل البسه یکبار مصرف یمارستانی استریل وغیراستریل،انواع گان وپک های جراحی،شان های تخصصی و .... می باشد. 

محصولات شرکت ها
دستگاه های تشخیصی قلبی ریوی چیلر (Schiller) سوئیس
دستگاه های تشخیصی قلبی ریوی چیلر (Schiller) سوئیس
دستگاه های تشخیصی قلبی ریوی چیلر (Schiller) سوئیس - Cardio Pulmonary Diagnostic
مسدود کننده دیواره ای دهلیزی و بطنی قلبی (Starway) چین
مسدود کننده دیواره ای دهلیزی و بطنی قلبی (Starway) چین
مسدود کننده های دیواره ای دهلیزی و بطنی قلبی استار وی (Starway) چین - Cardi-O-Fix Occluder Systems