لطفاً صبر کنید ...

پک های جراحی قلب و عروق

 پک های جراحی قلب و عروق شامل البسه یکبار مصرف یمارستانی استریل وغیراستریل،انواع گان وپک های جراحی،شان های تخصصی و .... می باشد. 

محصولات شرکت‌ها
دستگاه های تشخیصی قلبی ریوی چیلر (Schiller) سوئیس
دستگاه های تشخیصی قلبی ریوی چیلر (Schiller) سوئیس
دستگاه های تشخیصی قلبی ریوی چیلر (Schiller) سوئیس - Cardio Pulmonary Diagnostic
انتقال دهنده مسدود کننده قلبی رایزینگ مد (Rising Med) هونگ کونگ
انتقال دهنده مسدود کننده قلبی رایزینگ مد (Rising Med) هونگ کونگ
انتقال دهنده مسدود کننده قلبی رایزینگ مد (Rising Med) هونگ کونگ - Occluder Delivery System