لطفاً صبر کنید ...

ست های جراحی گوش و حلق و بینی

ست های جراحی گوش و حلق و بینی در جراحی های ENT کاربرد دارند .

محصولات شرکت‌ها
بور ها و پرفوراتور جراحی  گوش جبر (GEBR) آلمان
بور ها و پرفوراتور جراحی گوش جبر (GEBR) آلمان
بور ها و پرفوراتور جراحی گوش جبر (GEBR) آلمان - Perforator Trepan Burs for ENT Neurosurgery