لطفاً صبر کنید ...

گاز جراحی

گاز جراحی در اتاق عمل جهت بند اوردن خونریزی و جدا کردن محیط جراحی از محیط های دیگه استفاده می شود .

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت ها
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط