لطفاً صبر کنید ...

گاز جراحی

گاز جراحی در اتاق عمل جهت بند اوردن خونریزی و جدا کردن محیط جراحی از محیط های دیگه استفاده می شود .

محصولات شرکت‌ها