لطفاً صبر کنید ...

نخ جراحی

اندازه نخ ها از ضخیم ترین آنها یعنی 7 وجود دارد تا نازکترین آنها که 11/0 است.هر چه نخ از 1 به بعد بر شماره اش افزوده شود ضخیم تر میشود و هر چه صفر به آن اضافه شود نازکتر می شود. بنابر این شماره 7 بزرگترین و شماره 11/0 کوچکترین نخ از نظر قطر است.

هر چه نخ نازکتر باشد صدمه آن به بافت کمتر است و عکس العمل کمتری در بافت ایجاد می کند.قابلیت انعطاف بیشتری دارد و کمترین اسکار را در پوست ایجاد میکند.

محصولات شرکت‌ها
نخ های منعطف الاستیکی سرجی کانسپت (SurgiConcept) فرانسه
نخ های منعطف الاستیکی سرجی کانسپت (SurgiConcept) فرانسه
نخ های منعطف الاستیکی سرجی کانسپت (SurgiConcept) فرانسه - Flexible and Elastic Cosmetic Thread