لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
پک جنرال جراحی برند هرود (HEROD) ساخت ایران
پک جنرال جراحی برند هرود (HEROD) ساخت ایران
پک جنرال جراحی شامل:
2 عدد گان جراح استاندارد 2عدد حوله 4عدد شان کوچک (80در100) 2عدد شان بزرگ (150در 160) 2عدد بغچه پوشاننده بزرگ یک عدد شان پرفوره (150در 160) یک عدد اندیکاتور استریل

تمام متریال جنس پارچه بافتینه میباشد.
پک جراحی رینو پلاستی برند هرود (HEROD) ساخت ایران
پک جراحی رینو پلاستی برند هرود (HEROD) ساخت ایران
پک جراحی رینوپلاستی شامل:

2 عدد گان جراح استاندارد 2 عدد حوله 2 عدد شان کوچک (100در 80) یک عدد شان بزرگ (150در 160) یک عدد ترالی در برگیرنده یک عدد اندیکاتور استریل

تمام متریال جنس پارچه بافتینه میباشد.