لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سیستوکت بزرگسال و اطفال (RUSCH) مدل EASYCYST
سیستوکت بزرگسال و اطفال (RUSCH) مدل EASYCYST
سیستوکت بزرگسال و اطفال (RUSCH) مدل EASYCYST محصول آلمان برای مراقبت های میان مدت و کوتاه مدت و راحتی مناسب برای بیمار به دلیل انعطاف پذیری و سازگاری بیولوژیکی است .
 ست سیستوکت اورژانس  مارک RUSCH
ست سیستوکت اورژانس مارک RUSCH
ست سیستوکت اورژانس مارک RUSCH محصول آلمان دارای پانکچر دقیق و درناژ ادراری فوری طی یک مرحله می باشد .