لطفاً صبر کنید ...

سر قلم

سر قلم سیستم الکتروکوتر حرارت لازم جهت برش و انعقاد را بدلیل عبور جریان الکتریکی از یک سیم مقاومتی تعبیه شده در درون خود به بافت بیمار منتقل می کند. جراح با توجه به قلم و سرقلم مورد استفاده می تواند عمل انعقاد یا برش را انجام دهد. سرقلم ها برای اعمال جراحی مختلف دارای شکل و اندازه گوناگونی هستند.

محصولات شرکت‌ها
پاک کننده سرقلم های کوتر دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
پاک کننده سرقلم های کوتر دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
پاک کننده سرقلم های کوتر دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان - پاک کننده سرقلم های کوتر
قلم مارکر روی پوست دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
قلم مارکر روی پوست دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
قلم مارکر روی پوست دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان - قلم مارکر روی پوست