لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی توراکس

 ابزار جراحی توراکس مانند قیچی متسن بام ، پنست آدسون  ، پنس موسکیتو هالستد ، سوزنگیر مایو ، اکارتور سن ، پنس آلیس  و ... می باشد .

محصولات شرکت‌ها
ابزار جراحی توراکس و مغز واعصاب  جیستر (Geister) آلمان
ابزار جراحی توراکس و مغز واعصاب جیستر (Geister) آلمان
ابزار جراحی توراکس و مغز واعصاب جیستر (Geister) آلمان - ابزار جراحی توراکس و مغز واعصاب
کاردیاک اوت پوت دلتکس مدیکال (Deltex Medical) انگلستان
کاردیاک اوت پوت دلتکس مدیکال (Deltex Medical) انگلستان
کاردیاک اوت پوت از طریق مری دلتکس مدیکال (Deltex Medical) انگلستان - Esophageal Cardiac Output