لطفاً صبر کنید ...

تونومتری

تونومتری به دستگاهی گفته می شود که به وسیله این آن قادر خواهید بود فشار کره چشم را اندازه گیری کنید. از آنجا که که بالا بودن فشار چشم یا همان آب سیاه پدیده بسیار خطرناکی است و عدم درمان مناسب و به موقع در این زمینه منجر به نابینایی می شود ، در دو نوع تماسی و غیر تماسی می باشد .  تونومتر تماسی نیاز به بی حسی چشم و رنگ آمیزی قرنیه با فلوئورسئین دارد . 

محصولات شرکت‌ها
تونومتر Schiotz مارک ریشتر (Riester) با صفحه اندازه گیری مستقیم
تونومتر Schiotz مارک ریشتر (Riester) با صفحه اندازه گیری مستقیم
تونومتر Schiotz مارک ریشتر (Riester) با صفحه اندازه گیری مستقیم محصول آلمان با وزنه ۵/۵ و ۷/۵ و ۱۰ گرمی می باشد .
تونومتر Schiotz مارک ریشتر (Riester) با صفحه اندازه گیری مورب
تونومتر Schiotz مارک ریشتر (Riester) با صفحه اندازه گیری مورب
تونومتر Schiotz مارک ریشتر (Riester) با صفحه اندازه گیری مورب محصول آلمان به همراه وزنه ۵/۵ و ۷/۵ و ۱۰ گرمی می باشد .