لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی بینی

ابزار جراحی بینی شامل اره رینوپلاستی ، اسپکلوم بینی ، استئوتوم ، اکارتور ، الویتور و .... می باشد .

محصولات شرکت‌ها
کورت ها جراحی بینی آدنوئید کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
کورت ها جراحی بینی آدنوئید کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
کورت ها جراحی بینی آدنوئید کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان - Curettes, Surgical, Nasal, Adenoid
ترفاین ها جراحی سینوس قدامی بینی هانگزو (Hangzhou) چین
ترفاین ها جراحی سینوس قدامی بینی هانگزو (Hangzhou) چین
ترفاین ها جراحی سینوس قدامی بینی هانگزو (Hangzhou) چین - Trephines, Surgical, Nasal Frontal Sinus
پانچ ها جراحی بینی سینوس پارانازال هانگزو (Hangzhou) چین
پانچ ها جراحی بینی سینوس پارانازال هانگزو (Hangzhou) چین
پانچ ها جراحی بینی سینوس پارانازال هانگزو (Hangzhou) چین - Punches, Surgical, Nasal, Paranasal Sinus