لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی مینیسک ترمیمی

پارگی مینیسک زمانی رخ می دهد که زانو به شدت پیچ بخورد و تحت فشار و آسیب قرار گیرد البته گاهی اوقات بدون هیچگونه ضربه و یا با ضربه خیلی مختصر هم ممکن است رخ دهد مثل زمانی که در حالت چمباتمه قرار می گیرید.

محصولات شرکت‌ها
دستگاه پیزوسرجری EMS سوئیس
دستگاه پیزوسرجری EMS سوئیس
دستگاه پیزوسرجری EMS سوئیس دارای میکروموتور و سر قلم های قابل اتوکلاو می باشد .