لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی میکروسکوپی

ریزجراحی یا جراحی میکروسکوپی (Microsurgery)، اصطلاحی عمومی برای جراحی‌های نیازمند به میکروسکوپ است. بارزترین پیشرفت‌ها روش‌هایی بوده که برای امکان هم‌دهانی رگ‌های خونی و عصب‌های بسیار ریز توسعه یافته که امکان انتقال بافت از یک بخش بدن به دیگری و بازپیوند بخش‌های قطع‌شده را فراهم می‌کند. هرچند جراحی میکروسکوپی بیش‌تر در جراحی پلاستیک به‌کار می‌رود، اما امروزه از روش‌های جراحی میکروسکوپی توسط همهٔ تخصص‌ها بهره برده می‌شود، به‌ویژه آن‌هایی که با جراحی ترمیمی سروکار دارند مانند: جراحی عمومی، جراحی استخوان‌پزشکی، جراحی زنان‌وزایمان، جراحی گوش‌وحلق‌وبینی، جراحی مغزواعصاب، جراحی فک‌وصورت، جراحی اطفال.

محصولات شرکت‌ها