لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی لوزه

ابزار جراحی لوزه شامل اسپاچول زبان ، اکارتور گونه ، چاقوی لوزه ، دایسکتور ، دهان باز کن و .... می باشد .

محصولات شرکت‌ها
 سرنولوزه سوما ( SUMA ) مدل 0112-82 ساخت پاکستان
سرنولوزه سوما ( SUMA ) مدل 0112-82 ساخت پاکستان
سرنولوزه از 4 قسمت تشکیل می شود :
1- سیم سرنو
2-شفت
3- حلقه
4- دسته
عملکرد این ابزار به این صورت است که سیم سرنو به دور لوزه پیچیده می شود وبا فشار داخل سرنگ لوزه را بریده و خارج می کند.