لطفاً صبر کنید ...

دستگاه های ترکشن

ترکشن یا کشش ستون فقرات، یک روش درمانی است که توسط متخصص طب فیزیکی انجام می شود. هدف از انجام این روش اعمال نیرو به دو استخوان متصل به هم است تا این دو استخوان را کمی از هم دور کنند تا فضای بیشتری بین آن ها ایجاد شود. تراکشن، همچنین می تواند موجب کشش بافت نرمی که اطراف مفصل را احاطه کرده، شود

تراکشن را می توان به طور دستی و یا از طریق دستگاه انجام داد. رایج ترین نواحی از ستون فقرات که تحت درمان با تراکشن یا کشش قرار می گیرند، شامل گردن (تراکشن گردنی) و کمر (تراکشن کمر) می باشد.

محصولات شرکت‌ها
ترکشن مهندسی پزشکی نوین مدل 555C
ترکشن مهندسی پزشکی نوین مدل 555C
ترکشن مهندسی پزشکی نوین مدل 555C محصول ایران دارای 3 مد درمانی INTERMITTENT, STATIC, HARMONIC و سیستم ایمنی برای کشش بیش از 20 کیلوگرم می باشد .
دستگاه کشش گردن و کمر (ترکشن) مدل POWER TRACMED 110
دستگاه کشش گردن و کمر (ترکشن) مدل POWER TRACMED 110
دستگاه کشش گردن و کمر (ترکشن) مدل POWER TRACMED 110 محصول ایران قابلیت کشش کیلوگرم Max در زمان Hold و کیلوگرم Min در زمان Rest و قابلیت انتخاب Step های کشش در شروع و پایان درمان به منظور جلوگیری از کشش ناگهانی بیمار را دارد .