لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی تروما

تروما (Trauma) در دانش پزشکی به هر نوع ضربه، جراحت، شوک٬ آسیب و حادثه وارد شده بر بدن انسان گفته می‌ شود با این شرط که از خارج به بدن وارد شود و عامل درونی یا بیماری در بدن علت ایجاد آسیب نباشد.

محصولات شرکت‌ها
کتتر توراسنتسیس (تروما) مارک (Arrow) مدل Clarke
کتتر توراسنتسیس (تروما) مارک (Arrow) مدل Clarke
کتتر توراسنتسیس (تروما) مارک (Arrow) مدل Clarke محصول آمریکا اولین کتتر طراح شده مخصوص توراسنتسیس می باشد که به صورت یک کتتر رو سوزن است و استفاده از آن بسیار آسان می باشد. با این وسیله به دو روش می توان عمل تخلیه مایع را انجام داد.