لطفاً صبر کنید ...

تروکار

تروکار(Trocar) ابزاری با انتهای تیز است که در پزشکی و جراحی به کار می‌رود. از تروکار برای دست یابی به رگ‌های خونی و حفرات بدن استفاده می‌شود.
یکی از موارد مهم استفاده تروکارها، کاربرد آنها برای جای گذاری پورت‌ها در اعمال جراحی لاپاراسکوپی است. تروکار در فرایند سرم درمانی در داخل کانولا قرار گرفته و به این عمل کمک می‌کند.

محصولات شرکت‌ها
تروکارها تراسیک استریمد (Sterimed) هند
تروکارها تراسیک استریمد (Sterimed) هند
تروکارها تراسیک استریمد (Sterimed) هند - Traocars, Thoracic
تروکار آبدومینال تکنو (TEKNO) آلمان
تروکار آبدومینال تکنو (TEKNO) آلمان
تروکار آبدومینال تکنو (TEKNO) آلمان - Trocars, Abdominal
تروکارهاسایر تکنو (TEKNO) آلمان
تروکارهاسایر تکنو (TEKNO) آلمان
تروکارهاسایر تکنو (TEKNO) آلمان - Trocars, Other