لطفاً صبر کنید ...

انواع پانسمان و باندینگپانسمان و باندینگ

پانسمان و باندینگ به منظور حفاظت زخم از هر گونه صدمه احتمالی در طول التیام ، جلوگیری از ورود میکروب به داخل زخم و آلودگی و عفونت زخم ، جذب ترشحات زخم و کنترل خونریزی انجام می‌شود.

محصولات شرکت‌ها