لطفاً صبر کنید ...

انواع پانسمان و باندینگپانسمان و باندینگ

پانسمان و باندینگ به منظور حفاظت زخم از هر گونه صدمه احتمالی در طول التیام ، جلوگیری از ورود میکروب به داخل زخم و آلودگی و عفونت زخم ، جذب ترشحات زخم و کنترل خونریزی انجام می‌شود.

محصولات شرکت ها
پانسمان (Hartmann) مدل Cosmopor IV
پانسمان (Hartmann) مدل Cosmopor IV
پانسمان (Hartmann) مدل Cosmopor IV محصول آلمان پوششی استریل خود چسب و ضد حساسیت همراه با دو پد جاذب نچسب است که در محل ورود کاتتر و زیر قسمت پروانه ای آنژیوکت قرار
می گیرد. این پانسمان ساختاری بافته نشده دارد و دارای چسب ضد حساسیت می باشد که کاربرد آن را آسان کرده است.
این پانسمان علاوه بر فراهم کردن محیط استریل قادر به کنترل ترشحات و نشت احتمالی خون یا مایعات می باشد.
پانسمان آنتی باکتریال (Hartmann) مدل TenderWet plus
پانسمان آنتی باکتریال (Hartmann) مدل TenderWet plus
پانسمان آنتی باکتریال (Hartmann) مدل TenderWet plus محصول آلمان جهت آماده سازی بستر زخم قبل از گرافت استفاده می شود .
پانسمان آنتی باکتریال (Hartmann) مدل Atrauman Ag
پانسمان آنتی باکتریال (Hartmann) مدل Atrauman Ag
پانسمان آنتی باکتریال (Hartmann) مدل Atrauman Ag محصول آلمان مناسب جهت انگشت های زخم پای دیابتی است .
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل HydroTac
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل HydroTac
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل HydroTac محصول آلمان قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman را دارد .
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل PermaFoam
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل PermaFoam
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل PermaFoam محصول آلمان قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد می باشد .
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل Sorbalgon
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل Sorbalgon
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل Sorbalgon محصول آلمان ایده آل جهت زخم حفره ای گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد می باشد .
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل TenderWet plus
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل TenderWet plus
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل TenderWet plus محصول آلمان با قدرت جذب خوب حتی تحت فشار .
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل Hydrocoll  Hydrocoll Thin
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل Hydrocoll Hydrocoll Thin
پانسمان جاذب اگزودا (Hartmann) مدل Hydrocoll Hydrocoll Thin محصول آلمان با قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط است .
 پانسمان فوق جاذب (Hartmann) مدل Zetuvit Plus
پانسمان فوق جاذب (Hartmann) مدل Zetuvit Plus
پانسمان فوق جاذب (Hartmann) مدل Zetuvit Plus محصول آلمان ایده آل جهت کلیه زخم های دارای ترشح بسیار زیاد است .
پانسمان های هیدرو اکتیو (Hartmann) مدل  Hydrosorb Gel
پانسمان های هیدرو اکتیو (Hartmann) مدل Hydrosorb Gel
پانسمان های هیدرو اکتیو (Hartmann) مدل Hydrosorb Gel محصول آلمان از گروه هیدروژل ها و حاوی گلیسرین بوده و جهت دبریدمان زخم های نکروتیک کاربرد دارد.
پانسمان های هیدرو اکتیو (Hartmann) مدل Hydrofilm Sterile
پانسمان های هیدرو اکتیو (Hartmann) مدل Hydrofilm Sterile
پانسمان های هیدرو اکتیو (Hartmann) مدل Hydrofilm Sterile محصول آلمان با کاهش نیروهای سایشی بین پوست بیمار و ملحفه سبب پیشگیری از زخم بستر می گردد.
پانسمان بعد از جراحی (Hartmann) مدل Cosmopor antibacterial
پانسمان بعد از جراحی (Hartmann) مدل Cosmopor antibacterial
پانسمان بعد از جراحی (Hartmann) مدل Cosmopor antibacterial محصول آلمان درجراحی عمومی شامل عمل قلب باز لاپاراسکوپی سزارین کلو سیتکتومی و... استفاده می شود .
پانسمان بعد از جراحی (Hartmann) مدل  Hydrofilm Plus Sterile
پانسمان بعد از جراحی (Hartmann) مدل Hydrofilm Plus Sterile
پانسمان بعد از جراحی (Hartmann) مدل Hydrofilm Plus Sterile محصول آلمان دارای یک پد نرم است که قدرت جذب مناسبی دارد و به سطح زخم نمی چسبد.
این پانسمان استریل و خود چسب بوده و برای انواع جراحت ها به ویژه زخم های جراحی مناسب است. چسب استفاده شده در این پانسمان ضد حساسیت
می باشد و با توجه به شفاف بودن امکان رویت زخم و میزان ترشحات جذب شده را فراهم می کند.