لطفاً صبر کنید ...

انواع پروتز

انواع پروتز شامل چشم مصنوعی ، پروتز سینه قابل تورم ، پروتز چانه داخلی ، پروتز گوش و .... می باشد .

پروتز Prosthesis به یک وسیله مصنوعی میگویند که جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن میشود. گرچه وسایل مصنوعی در قسمت های مختلفی از بدن بکار میروند ولی در ارتوپدی منظور از پروتز بیشتر اندام مصنوعی است. البته سر مصنوعی استخوان ران که از جنس فلز بوده و در شکستگی های گردن استخوان ران از آن استفاده می شود را هم پروتز مینامند. پروتز یا اندام مصنوعی را در مواردی بکار میبرند که قستی از اندام به علتی وجود ندارد .

 

محصولات شرکت‌ها
اینسترومنت جایگذاری پروتزارتوپدی آسکولاپ (Aesculap) آلمان
اینسترومنت جایگذاری پروتزارتوپدی آسکولاپ (Aesculap) آلمان
اینسترومنت جایگذاری پروتزارتوپدی آسکولاپ (Aesculap) آلمان - Implantation instrument
پروتز مفصل زانو کامل آسکولاپ (Aesculap) آلمان
پروتز مفصل زانو کامل آسکولاپ (Aesculap) آلمان
پروتز مفصل زانو کامل آسکولاپ (Aesculap) آلمان - Prosthesis joint , knee , complete
پروتزمفصل لگن بی برین (B Braun) آلمان
پروتزمفصل لگن بی برین (B Braun) آلمان
پروتزمفصللگن بی برین (B Braun) آلمان - Prostheses, Joint, Hip, Acetabular Component
استریپرهای تاندون تکنو (TEKNO) آلمان
استریپرهای تاندون تکنو (TEKNO) آلمان
استریپرهای تاندون تکنو (TEKNO) آلمان - Tendon Strippers
برو به صفحه