لطفاً صبر کنید ...

انواع پروتز

انواع پروتز شامل چشم مصنوعی ، پروتز سینه قابل تورم ، پروتز چانه داخلی ، پروتز گوش و .... می باشد .

پروتز Prosthesis به یک وسیله مصنوعی میگویند که جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن میشود. گرچه وسایل مصنوعی در قسمت های مختلفی از بدن بکار میروند ولی در ارتوپدی منظور از پروتز بیشتر اندام مصنوعی است. البته سر مصنوعی استخوان ران که از جنس فلز بوده و در شکستگی های گردن استخوان ران از آن استفاده می شود را هم پروتز مینامند. پروتز یا اندام مصنوعی را در مواردی بکار میبرند که قستی از اندام به علتی وجود ندارد .

 

محصولات شرکت ها
برو به صفحه