لطفاً صبر کنید ...

انواع تلسکوپ

این دسته شامل انواع تلسکوپ از جمله تلسکوپ آندوسکپی و آرتروسکوپی می باشد.

محصولات شرکت‌ها
سیستم پوسچروگرافی (SPS) SYNAPSYS
سیستم پوسچروگرافی (SPS) SYNAPSYS
سیستم پوسچروگرافی (SPS) SYNAPSYS محصول فرانسه مجهز به سکو یا صفحه ی استقرار ایستا (Static) و پویا (Dynamic) و ایده آل برای توانبخشی سیستم تعادل متناسب با اختلال بیمار می باشد .