لطفاً صبر کنید ...

ماشین تحریر نابینایان

ماشین تحریر نابینایان از وسیله ای نوشت افزار نابینایان است. برای نوشتن علامتهای خط بریل ابزاری به نامه ماشین تحریر بریل یا پرکینز استفاده میشود.  شکل ظاهری این وسیله مانند ماشین تحریر عادی است. منتها تنها شش دکمه یا کلید دارد.

این کلیدها در واقعه همان نقاط مربوط به خط بریل را تولید می کنند. بدین ترتیب که با فشار دادن هر دکمه نقطه برجسته ای را روی کاغذ ثبت می کند.

حروف و کلمات مورد نظر توسط فرد تحریر میشود. یک تایپیست نابینای خوب میتواند چهل تا شصت کلمه در هر دقیقه تایپ کند.

نوشتن بریل توسط ماشین پرکینز را میتوان بعد از کسب خزانه لغات مناسب و کافی به کودک آموخت.

محصولات شرکت‌ها
ماشین تحریر نابینایان و ناشنوایان محصول ایران
ماشین تحریر نابینایان و ناشنوایان محصول ایران
ماشین تحریر نابینایان ناشنوا محصول ایران دارای عملکرد مکانیکی با دقت بسیار بالا و بدنه سبک ( الومینیومی ) می باشد .