لطفاً صبر کنید ...

سونوگرافی

سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری است که تقریبا هیچ ضرری برای بدن ندارد. به آن اولترا سونوگرافی Ultrasonography هم میگویند. بالا بودن فرکانس این امواج باعث می‌شود که برای انسان قابل شنود نباشند.

همانطور که میدانیم در روش های تصویر برداری با اشعه ایکس مانند رادیوگرافی ساده و یا سی تی اسکن بدن تحت تابش مقدار معینی از اشعه یونیزان قرار می گیرد که اگر از حد مشخصی بیشتر باشد میتواند موجب اشکالاتی در کارکرد سلول ها شود. ولی در سونوگرافی از اشعه ایکس استفاده ای نمی شود.

محصولات شرکت‌ها
آنالایزرها  فیزیولوژیکی  سونوگرافی هاین (Heinen) آلمان
آنالایزرها فیزیولوژیکی سونوگرافی هاین (Heinen) آلمان
آنالایزرها فیزیولوژیکی سونوگرافی هاین (Heinen) آلمان - Analyzers, Physiologic, Somnography
سونوگرافی داپلر رنگی مدل i8 چیسون (Chison) چین
سونوگرافی داپلر رنگی مدل i8 چیسون (Chison) چین
سونوگرافی داپلر رنگی مدل i8 چیسون (Chison) چین - Color Doppler Ultrasound Diagnosis System Model: i8
سونوگرافی مدل 8300 چیسون (Chison) چین
سونوگرافی مدل 8300 چیسون (Chison) چین
سونوگرافی مدل 8300 چیسون (Chison) چین - Ultrasound Diagnosis System Model: 8300
سونوگرافی مدل i3 چیسون (Chison) چین
سونوگرافی مدل i3 چیسون (Chison) چین
سونوگرافی مدل i3 چیسون (Chison) چین - Ultrasound Diagnosis System Model: i3
سونوگرافی مدل iVis 30 چیسون (Chison) چین
سونوگرافی مدل iVis 30 چیسون (Chison) چین
سونوگرافی مدل iVis 30 چیسون (Chison) چین - Ultrasound Diagnosis System Model: iVis 30
سونوگرافی سفید و سیاه بی کی مدیکال (B-K MEDICAL) دانمارک
سونوگرافی سفید و سیاه بی کی مدیکال (B-K MEDICAL) دانمارک
سونوگرافی سفید و سیاه بی کی مدیکال (B-K MEDICAL) دانمارک - Ultrasound Scanner
دستگاه سونوگرافی داخل عروق بوستون (Boston) آمریکا
دستگاه سونوگرافی داخل عروق بوستون (Boston) آمریکا
دستگاه سونوگرافی داخل عروق بوستون (Boston) آمریکا - IVUS ( Intra vascular Ultrasound system) Imaging System Console
سونوگرافی داخل عروق iLab بوستون (Boston) آمریکا
سونوگرافی داخل عروق iLab بوستون (Boston) آمریکا
سونوگرافی داخل عروق iLab بوستون (Boston) آمریکا - iLab Intravascular Ultrasound Imaging System
کتتر سونوگرافی داخل عروق Atlantis SR Pro  (Boston) آمریکا
کتتر سونوگرافی داخل عروق Atlantis SR Pro (Boston) آمریکا
کتتر سونوگرافی داخل عروق Atlantis SR Pro بوستون (Boston) آمریکا - Atlantis SR Pro Coronary Imaging Catheter
کتتر سونوگرافی داخل عروق Atlantis SR Pro2  (Boston) آمریکا
کتتر سونوگرافی داخل عروق Atlantis SR Pro2 (Boston) آمریکا
کتتر سونوگرافی داخل عروق Atlantis SR Pro2 بوستون (Boston) آمریکا - Atlantis SR Pro 2 Coronary Imaging Catheter
کتتر سونوگرافی داخل عروق Opticross  (Boston) آمریکا
کتتر سونوگرافی داخل عروق Opticross (Boston) آمریکا
کتتر سونوگرافی داخل عروق Opticross بوستون (Boston) آمریکا - Opticross Coronary Imaging Catheter
کتتر درون رحمیاولتراسونوگرافی کوک (Cook) ایرلند
کتتر درون رحمیاولتراسونوگرافی کوک (Cook) ایرلند
کتتر درون رحمیاولتراسونوگرافی کوک (Cook) ایرلند - Catheters, Intrauterine, Ultrasonography