لطفاً صبر کنید ...

تصویربرداری اولتراسوند

روشی است که از خواص بافت‌ها در واکنش با امواج صوتی تصویر می‌دهد. در این روش صوت با سرعت زیاد از یک مبدّل به درون بدن فرستاده می‌شود و تفاوت مقاومت صوتی بافت‌های مختلف (از جمله بافت‌های بیمار در مقایسه با بافت‌های طبیعی) اساس آن را تشکیل می‌دهد.

سونوگرافی (اولتراسونو یا ماوراصوت)برای تشخیص کیست‌ها، ساختمان‌های پر از مایع(مثل مثانه و دستگاه صفراوی) و نشان دادن جنین در کیسه آمنیونی مناسب است. افزون بر این از سونوگرافی برای نشان دادن ساختمان‌های توپری که دارای مقاومت صوتی متفاوت از بافت‌های طبیعی اطراف هستند (مثل متاستازها) استفاده می‌شود. در عوض چون هوا، استخوان و تمام موارد کلسیفیه امواج ماورای صوت را جذب می‌کنند، در نتیجه این امواج نقش کمی در تشخیص بیماری‌های ریوی یا استخوانی دارند.

نوعی از سونوگرافی موسوم به سونوگرافی داپلر، برای تصویربرداری خون جاری در قلب و عروق استفاده می‌ شود. در مامایی نیز از سونوگرافی داپلر جهت گوش دادن به صدای قلب جنین استفاده می‌ شود. سونوگرافی داپلر همچنین برای تشخیص ترومبوز وریدی، تنگی و انسداد شریانی بویژه در شریان کاروتید استفاده می‌ شود.

محصولات شرکت‌ها
سونوگرافی رنگی MINDRAY مدل DC N6
سونوگرافی رنگی MINDRAY مدل DC N6
سونوگرافی رنگی مدل DC N6 مارک MINDRAY محصول جدید و توانمند کمپانی MINDRAY در رده سونوگرافی های رنگی Full Digital بوده که با بکارگیری فن آوری های مدرن در زمینه تصویرگیری و پردازش تصویر با هدف پوشش تمامی کاربردهای مورد نیاز در رادیولوژی و قلب و عروق ارائه شده است. طراحی ارگونومیک و کاربری بسیار آسان در کنار قابلیت های فراوان و تصاویر شفاف باعث گردیده تا کار با DC-N6 بسیار لذت بخش باشد.
سیستم اولتراسوند متمرکز اینفیلاکس (Infilux) کره جنوبی
سیستم اولتراسوند متمرکز اینفیلاکس (Infilux) کره جنوبی
سیستم اولتراسوند متمرکز اینفیلاکس (Infilux) کره جنوبی - high intensity focused ultrasound system
سیستم های اسکن اولتراسونیک داپلر ووهان (Wuhan) چین
سیستم های اسکن اولتراسونیک داپلر ووهان (Wuhan) چین
سیستم های اسکن اولتراسونیک داپلر ووهان (Wuhan) چین - full digital color doppler ultrasonic diagnostic system
سیستم اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین
سیستم اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین
سیستم اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین - rasonic diagnostic systemfull digital color doppler ult
اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین
اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین
اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین - digital ultrasonic diagnostic system
سیستم های اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین
سیستم های اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین
سیستم های اسکن اولتراسونیک ووهان (Wuhan) چین - ultrasonic diagnostic system
اولتراسوند با فرکانس پائین برای درمان درد بندلین (Bandelin) آلمان
اولتراسوند با فرکانس پائین برای درمان درد بندلین (Bandelin) آلمان
اولتراسوند با فرکانس پائین برای درمان درد بندلین (Bandelin) آلمان - low frequency ultrasound for pain therapy
داپلر ترانس کرانیال اولتراسوند کامپیومدیکس (Compumedics) آلمان
داپلر ترانس کرانیال اولتراسوند کامپیومدیکس (Compumedics) آلمان
داپلر ترانس کرانیال اولتراسوند کامپیومدیکس (Compumedics) آلمان - Ultrasound Transcranial Doppler
الکتروتراپی و اولتراسوند تراپی جی بی او (GBO) آلمان
الکتروتراپی و اولتراسوند تراپی جی بی او (GBO) آلمان
الکتروتراپی و اولتراسوند تراپی جی بی او (GBO) آلمان - ULTRASOUNDTHERAPY and electrotherapy
اولتراسوند .داپلر ادونس (Advanced ) آمریکا
اولتراسوند .داپلر ادونس (Advanced ) آمریکا
اولتراسوند .داپلر ادونس (Advanced ) آمریکا - ultrasound,doppler
دانسیتومتر استخوانی اولتراسوند بی ام تک (BM TECH) استرالیا
دانسیتومتر استخوانی اولتراسوند بی ام تک (BM TECH) استرالیا
دانسیتومتر استخوانی اولتراسوند بی ام تک (BM TECH) استرالیا - Ultrasound Bone Densitometer