لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
کاغذ مدیکال آنکینگ (Anqing) چین
کاغذ مدیکال آنکینگ (Anqing) چین
کاغذ مدیکال آنکینگ (Anqing) چین - medical CREPE paper
کاغذ مدیکال استریل 83 گرمی آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه
کاغذ مدیکال استریل 83 گرمی آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه
کاغذ مدیکال استریل 83 گرمی آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه - ETO medical sterilization paper- 83 gsm
کاغذ مدیکال بسته بندی استریل آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه
کاغذ مدیکال بسته بندی استریل آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه
کاغذ مدیکال بسته بندی استریل آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه - steam medical sterilization paper
کاغذ مدیکال بسته بندی استریل ETO (ARJOWIGGINS) فرانسه
کاغذ مدیکال بسته بندی استریل ETO (ARJOWIGGINS) فرانسه
کاغذ مدیکال بسته بندی استریل ETO آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه - ETO medical sterilization paper
کاغذ مدیکال بخار آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه
کاغذ مدیکال بخار آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه
کاغذ مدیکال بخار آرجووینگ (ARJOWIGGINS) فرانسه - steam medical sterilization paper
کاغذ بسته بندی مدیکال ماندی (Mondi) فنلاند
کاغذ بسته بندی مدیکال ماندی (Mondi) فنلاند
کاغذ بسته بندی مدیکال ماندی (Mondi) فنلاند - Medical Paper-sterilization Packaging
کاغذهای سونوگرافی مارک SONY مدل UPP110-S
کاغذهای سونوگرافی مارک SONY مدل UPP110-S
کاغذهای سونوگرافی مارک SONY مدل UPP110-S محصول ژاپن در انواع مختلف ویدئو پرینترها قابل استفاده می باشد.
کاغذهای سونوگرافی مارک SONY مدل UPP110-HG
کاغذهای سونوگرافی مارک SONY مدل UPP110-HG
کاغذهای سونوگرافی مارک SONY مدل UPP110-HG محصول ژاپن در انواع مختلف ویدئو پرینترها قابل استفاده می باشد.
کاغذ سونوگرافی سونی ساخت ژاپن
کاغذ سونوگرافی سونی ساخت ژاپن
تصاویر پردازش شده دستگاه سونوگرافی و اکوکاردیوگراف برای بررسی بعدی متخصصان به دستگاه پرینتر ارسال شده و توسط هد حرارتی با فرایند ماتریس نقطه ای بر روی کاغذ رول سونوگرافی یا حرارتی چاپ می شود.
کاغذ رول سونوگرافی High Quality 110s برای دستگاه های چاپ گر سری UP-850 UP-870 UP-890 UP-895 UP-897 توصیه میشود.
کاغذ رول سونوگرافی High Quality 110s در ابعاد ۱۱۰mm۲۰m تولید می شود .
رول سونوگرافی (sony) کاما در بسته بندی اولیه ۱۰ رول و ۱۰۰ رول در بسته بندی کارتن می باشد .
تعداد چاپ در هر رول سونوگرافی در حدود ۲۷۰ سکشن یا عکس می باشد .