لطفاً صبر کنید ...

داپلر عروق

از داپلر عروق  برای اندازه گیری جریان خون و فشار خون استفاده  می شود.

محصولات شرکت‌ها
اکو داپلر رنگی مدل i7 چیسون (Chison) چین
اکو داپلر رنگی مدل i7 چیسون (Chison) چین
اکو داپلر رنگی مدل i7 چیسون (Chison) چین - Color Doppler Ultrasound model: i7
اکو داپلر رنگی مدل i9 چیسون (Chison) چین
اکو داپلر رنگی مدل i9 چیسون (Chison) چین
اکو داپلر رنگی مدل i9 چیسون (Chison) چین - Color Doppler Ultrasound model: i9
داپلر مغزی کرفیوژن (Carefusion) آمریکا
داپلر مغزی کرفیوژن (Carefusion) آمریکا
داپلر مغزی کرفیوژن (Carefusion) آمریکا - Transcranial and Peripheral Vascular Doppler System - TCD
 داپلرهای عروقی  مانیتور علائم حیاتی (ARJO) امارات
داپلرهای عروقی مانیتور علائم حیاتی (ARJO) امارات
انواع داپلرهای عروقی مانیتورینگ علائم حیاتی پمپ های پیشگیری از DBT آرجو (ARJO) امارات - Dopplers, Monitoring systems