لطفاً صبر کنید ...

پروب ویترکتومی

پروب ویترکتومی دستگاهی است برای برداشتن غشای سیکلیتیک بعد از ایجاد برش های شعاعی در آن، این روش مناسبی برای درمان غشای سیکلیتیک بعد از ضربه نافذ چشم باشد.

محصولات شرکت‌ها
پروب ویترکتومی انتریور-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا
پروب ویترکتومی انتریور-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا
پروب ویترکتومی انتریور-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا - Anterior Vitrectomy Cutters, 20Ga
پروب ویترکتومی پوستریور-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا
پروب ویترکتومی پوستریور-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا
پروب ویترکتومی پوستریور-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا - Posterior Vitrectomy Cutters, 20Ga
پروب ویترکتومی سرعت بالا-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا
پروب ویترکتومی سرعت بالا-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا
پروب ویترکتومی سرعت بالا-20گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا - High Speed Vitrectomy Cutters, 20 Gauge
پروب ویترکتومی سرعت بالا-23 گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا
پروب ویترکتومی سرعت بالا-23 گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا
پروب ویترکتومی سرعت بالا-23 گیژ میکرو ویژن (Microvision) آمریکا - High Speed Vitrectomy Cutters, 23 Gauge
فیکو و ویترکتومی آنتریور همراه با بایپولار باچ (Bausch) امارات
فیکو و ویترکتومی آنتریور همراه با بایپولار باچ (Bausch) امارات
فیکو و ویترکتومی آنتریور همراه با بایپولار باچ (Bausch) امارات - Phaco and Vit. Anterior with Bipolar