لطفاً صبر کنید ...

تی پیس

تی پیس روی لوله تراشه قرار می گیرد. و از طریق ان اکسیژن با جریان بالا به بیمار داده می شود . این ابزار می تواند علاوه بر تجویز اکسیژن توسط مقاومتی که در سر راه بازدم ایجاد می کند سبب تولید حدود 5 سانتی متر آب PEEP شود و از افزایش PACO2 جلوگیری نماید . میزان جریان مخلوط هوا و اکسیژن درون T-piece باید 5.2 برایر حجم دقیقه ای باشد .

 

محصولات شرکت‌ها