۳۴۶۹۰
محصول‌
۱۳۳۰
شرکت فعال
آخرین محصولات
محصولات ویژه
برترین شرکت‌ها

 جایزه نوآوری نوآوری بهداشت 2017 بهOPHARDT داده شد برلین / ایزوم، 20 سپتامبر اولین روز بزرگ CMS برلین 2017 نمایشگاه برای بهداشت OPHARDT با نتیجه فوق العاده در جوایز نوآوری بود و& ...

مشاهده کامل نوشته
  • کمال تشکر از تیم پشتیبانی وبسایت جی مد فعالیت در فضای مجازی نیازمند زیرساخت های گوناگونی است که اگر توسط متخصصین فراهم گردد بهره وری را افزایش میدهد