۳۴۶۱۴
محصول‌
۱۳۰۶
شرکت فعال
آخرین محصولات
محصولات ویژه
برترین شرکت‌ها

فشارسنج خون دستگاهی است که در پزشکی برای اندازه‌گیری فشارخون افراد استفاده می‌ شود.   ...

مشاهده کامل نوشته
  • کمال تشکر از تیم پشتیبانی وبسایت جی مد فعالیت در فضای مجازی نیازمند زیرساخت های گوناگونی است که اگر توسط متخصصین فراهم گردد بهره وری را افزایش میدهد