لطفاً صبر کنید ...

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری استخوان نام روشی است که با استفاده از آن میتوان سفتی و سختی و درجه محکم بودن استخوان های بدن را تعیین کرد.

محصولات شرکت‌ها
سنجش تراکم استخوان بی ام تک (B.M.TECH) کره جنوبی
سنجش تراکم استخوان بی ام تک (B.M.TECH) کره جنوبی
سنجش تراکم استخوان بی ام تک (B.M.TECH) کره جنوبی - BMD (Bone Mineral Densitometer)
سنجش تراکم استخوان ایزول (ISOL) کره جنوبی
سنجش تراکم استخوان ایزول (ISOL) کره جنوبی
سنجش تراکم استخوان ایزول (ISOL) کره جنوبی - BMD(Bone Mineral Densitometer)
سنجش تراکم استخوان نورلند (Norland) آمریکا
سنجش تراکم استخوان نورلند (Norland) آمریکا
سنجش تراکم استخوان نورلند (Norland) آمریکا - BMD (Bone Mineral Densitometer)
سنجش تراکم استخوان استملب (Stemlab) کره جنوبی
سنجش تراکم استخوان استملب (Stemlab) کره جنوبی
سنجش تراکم استخوان استملب (Stemlab) کره جنوبی - Bone Mineral densitometer (BMD)
تراکم سنج استخوان کوپر سرجیکال (CooperSurgical) آمریکا
تراکم سنج استخوان کوپر سرجیکال (CooperSurgical) آمریکا
تراکم سنج استخوان کوپر سرجیکال (CooperSurgical) آمریکا - تراکم سنج استخوان