راه های یافتن محصولات یک فروشنده

جستجوی محصولات
  • جستجو در میان بیش از ۱۲/۰۰۰ محصول ثبت شده در جی مد
  • انتخاب مناسب تـرین فروشنـده از میــان کلـیه فــروشنـدگان و تــولیدکننـدگان تجهیـزات پـزشکی دنــدان پزشکی و آزمایشگاهـی
  • امکان مقایسه محصولات به منظور انتخاب بهترین گزینه
دسته بندی محصولات
  • انتخاب محصول از طریق دسته بندی تخصصی محصولات
  • مشاهده و انتخاب محصولات مرتبط در یک حوزه تخصصی از میان محصولات تمامی فروشندگان فعال در آن حوزه
استعلام محصول
  • امکان استعلام قیمت و اطلاعات فنی محصول خاص از فروشنده مورد نظر
  • امکان استعلام یک محصول از میان کلیه برندهای موجود
  • امکان استعلام چند محصول مختلف بصورت همزمان
  • امکان دریافت پاسخ استعلام ها از طرق مختلف (پنل کاربری اختصاصی جی مد، پیامک، ایمیل، فکس و تلفن)