تعرفه‌های تبلیغات در جی‌مد
مکان‌ تبلیغ ابعاد مشاهده نمونه قیمت ماهیانه (تومان) ثبت سفارش
صفحه اصلی - بنر بزرگ زیر آخرین محصولات (پلن h1) ۹۰۰x۱۷۷ مشاهده نمونه ۹۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
صفحه اصلی - دو بنر کنار هم (پلن h2-h3) ۶۰۰x۱۵۰ مشاهده نمونه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
صفحه اصلی - بنر فوتر (پلن h4) ۱۱۶۰x۲۰۰ مشاهده نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی اول - اسلایدر (پلن c1-1) ۸۷۷x۲۱۵ مشاهده نمونه ۳۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی اول - بنر زیر اسلایدر (پلن c1-2) ۸۷۷x۲۱۵ مشاهده نمونه ۴۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی اول - بنر فوتر (پلن c1-3) ۱۱۶۰x۲۰۰ مشاهده نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی دوم - اسلایدر (پلن c2-1) ۸۷۷x۲۱۵ مشاهده نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی دوم - بنر زیر اسلایدر (پلن c2-2) ۸۷۷x۲۱۵ مشاهده نمونه ۳۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی دوم - بنر فوتر (پلن c2-3) ۱۱۶۰x۲۰۰ مشاهده نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی سوم - بنر سایدبار سمت چپ (پلن c3-1) ۲۵۰x۲۵۰ مشاهده نمونه ۶۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی سوم - بنر سایدبار سمت راست (پلن c3-2) ۲۵۰x۲۵۰ مشاهده نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی سوم - بنر فوتر (پلن c3-3) ۱۱۶۰x۲۰۰ مشاهده نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
محصولات - بنر سایدبار سمت چپ (پلن p1) ۲۵۰x۱۵۰ مشاهده نمونه ۱,۹۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
پیشنهاد جی مد ۲۵۰x۲۵۰ مشاهده نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
اسلایدر صفحه ی اصلی سایت ۷۹۰x۴۳۰ مشاهده نمونه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
پلن‌های تبلیغاتی
عنوان پلن ابعاد مشاهده نمونه قیمت ماهیانه (تومان) ثبت سفارش
اپلیکیشن - نوتیفیکیشن متن و تصویر کوچک مشاهده نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
اپلیکیشن - پیام فایل html مشاهده نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
اپلیکیشن - بنر صفحه اصلی ۸۰۰x۱۵۰ مشاهده نمونه ۶۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان