تعرفه‌های تبلیغات در جی‌مد
مکان‌ تبلیغ ابعاد مشاهده نمونه قیمت ماهیانه (تومان) ثبت سفارش
صفحه اصلی - بنر بزرگ زیر آخرین محصولات (پلن h1) ۹۰۰x۱۷۷ مشاهده نمونه ۷۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
صفحه اصلی - دو بنر کنار هم (پلن h2-h3) ۶۰۰x۱۵۰ مشاهده نمونه ۴۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
صفحه اصلی - بنر فوتر (پلن h4) ۱۱۶۰x۲۰۰ مشاهده نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی اول - اسلایدر (پلن c1-1) ۸۷۷x۲۱۵ مشاهده نمونه ۱۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی اول - بنر زیر اسلایدر (پلن c1-2) ۸۷۷x۲۱۵ مشاهده نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی اول - بنر فوتر (پلن c1-3) ۱۱۶۰x۲۰۰ مشاهده نمونه ۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی دوم - اسلایدر (پلن c2-1) ۸۷۷x۲۱۵ مشاهده نمونه ۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی دوم - بنر زیر اسلایدر (پلن c2-2) ۸۷۷x۲۱۵ مشاهده نمونه ۱۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی دوم - بنر فوتر (پلن c2-3) ۱۱۶۰x۲۰۰ مشاهده نمونه ۱۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی سوم - بنر سایدبار سمت چپ (پلن c3-1) ۲۵۰x۲۵۰ مشاهده نمونه ۳۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی سوم - بنر سایدبار سمت راست (پلن c3-2) ۲۵۰x۲۵۰ مشاهده نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
دسته بندی سوم - بنر فوتر (پلن c3-3) ۱۱۶۰x۲۰۰ مشاهده نمونه ۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
محصولات - بنر سایدبار سمت چپ (پلن p1) ۲۵۰x۱۵۰ مشاهده نمونه ۹۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
پیشنهاد جی مد ۲۵۰x۲۵۰ مشاهده نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
پلن‌های تبلیغاتی
عنوان پلن ابعاد مشاهده نمونه قیمت ماهیانه (تومان) ثبت سفارش
اپلیکیشن - نوتیفیکیشن متن و تصویر کوچک مشاهده نمونه ۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
اپلیکیشن - پیام فایل html مشاهده نمونه ۱۵۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان
اپلیکیشن - بنر صفحه اصلی ۸۰۰x۱۵۰ مشاهده نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام رایگان